4 במרץ 2019

יד שמאל תקינה בשבוע 23

24 בפברואר 2019

שבוע 12 שקיפות עורפית – הדמיית תלת מימדית עובר באורך 5 ס״מ

24 בפברואר 2019

סקירה מוקדמת שבוע 16 בגישה בטנית

24 בפברואר 2019

סקירה מורחבת שבוע 22

24 בפברואר 2019

הדמיה תלת מימדית

24 בפברואר 2019

כף רגל שמאל בשבוע 22

18 באוקטובר 2017

תאומים לא זהים שבוע 15 מחיצה בהדמיה תלת מימדית