שקיפות עורפית 11-13.6 שבועות Nuchal translucency scan

מטרת הבדיקה

זיהוי עובי הנוזל בחלל העורף של העובר במטרה להעריך את הסיכון לתסמונת דאון ו/ או סיכון להפרעות כרומוזומליות אחרות.

מהלך הבדיקה

10-15 דקות, בדרך כלל בגישה ביטנית מתבצעת מדידה של נוזל העורף - פחות מ 3 מ"מ ובנוסף הערכת חיוניות העובר: דופק, תנועות, כמות מים, ואיברים כגון חלוקה של המח לשתי אונות, גפיים, דופן הבטן, ועוד. מין העובר ניתן לזיהוי בדיוק של 80%-90%.

תוצאות הבדיקה

מתקבלות מייד בסיום הבדיקה - שיקלול (עובי העורף, גיל האישה ואורך העובר).
שיקלול זה מבטא סטטיסטית את הסיכון לתסמונת דאון. הדו"ח מלווה בתמונות. במידה ומתגלים מימצאים חריגים המטופלת תקבל המלצות במקום על ידי ד"ר מיקי לוריאן להמשך טיפול לפי הצורך.
לעיתים ישנם מקרים בהם כבר בבדיקת שקיפות עורפית מתגלים מומים חמורים כגון מומי מוח, מומי גפיים ועוד שמצריכים הפסקת הריון. עובדה זו מדגישה את הצורך לדיוק והקפדה על הקריטריונים הנכונים לביצוע הבדיקה.
למימצאים יש חשיבות מכרעת להמשך ניהול ההריון לכן מומלץ לבצע בדיקה זו באופן מיומן ומקיף. לד״ר מיקי לוריאן ניסיון רב בביצוע בדיקה זו.